The Zoey Hub

Varmt välkommen till Zoey Hub #1 med Katarina Berg den 3:e september

Vi ser mycket fram emot att få välkomna en av våra stora HR-inspiratörer: KATARINA BERG, CHRO på Spotify, som kommer att tala om hur ett modigt HR-arbete har bidragit till att utveckla ett av världens mest omtalade och framgångsrika företag. Varmt välkommen!💜

HR´s viktiga roll vid förändringsarbete

Människans motstånd mot förändring är djupt rotat i vår psykologi. Vi föredrar det som är bekant, vi gillar det som är tryggt. Så när vi står inför en organisationsförändring, vare sig det handlar om en ny teknologi eller en förändrad affärsstrategi, aktiveras vår inre vaksamhet. Är den här förändringen verkligen nödvändigt? HR, rätt använt, är fundamentet i ett klokt förändringsarbete. HR är, kort sagt, en katalysator för effektiv förändring inom företag och organisationer.

Vad är skillnaden mellan en reaktiv och en proaktiv HR-funktion?

Nu för tiden talas det ofta om behovet av en affärsnära, modern och proaktiv HR- funktion. Skillnaden mellan en reaktiv HR-funktion, som främst agerar som en stödfunktion, och en proaktiv, progressiv och affärsnära HR-funktion kan belysas genom att betrakta deras fokus, strategier, och hur de integreras med verksamhetens övergripande mål.

Mina tankar om att använda AI i rekryteringsprocessen

I takt med att vi på Zoey har designat våra processer har jag funderat mycket på hur AI kan integreras i vårt rekryteringsarbete. Här är mina tankar om de fördelar och risker som kan finnas när du öppnar upp för artificiell intelligens i din rekryteringsprocess.

Framtidens arbetsplats: AI:s roll inom HR

Medan AI alltmer integreras i det dagliga arbetslivet, står HR-avdelningar bl a inför möjligheter att förbättra både effektiviteten och rättvisan inom rekrytering och personalhantering. Denna förändring kräver klok hantering för att stärka företagskulturen och skapa en arbetsmiljö som är inkluderande.

Ett nytt bolag inom HR och TA har sett dagens ljus.

Ett nytt bolag inom HR och TA har sett dagens ljus - Zoey! Läs intervjun med vår CEO, Caroline Dufva.

Att utveckla ett mer fokuserat mångfalds- och inkluderingsarbete

Att jobba med mångfald på en arbetsplats har flera fördelar. Förutom de mest uppenbara, att fler blir inkluderade och att olika människor kommer med olika perspektiv, så vet man idag att det ökar kreativiteten och problemlösningsförmågan blir bättre.

Checklista för pre-, on- och offboarding

En genomtänkt introduktion/onboarding är något av det viktigaste som finns för att skapa en bra arbetsmiljö redan från start. Det är ingen hemlighet att onboarding, gjord på rätt sätt, leder till minskad stress, större trygghet och dessutom bidrar till att man stannar längre på arbetsplatsen.

Hur stärker HR lärandet i organisationer?

För att etablera ett kontinuerligt lärande i en organisation behöver man skapa en lärande kultur, det vill säga en kultur där medarbetare strävar efter att utveckla sina kunskaper, färdigheter och kompetenser. Både för sin egen och sin organisations skull. Fördelarna är många.

Yrkesguide Rekryterare

En rekryterare matchar rätt kandidat med rätt jobb. Deras huvudsakliga uppgift är att identifiera och attrahera lämpliga kandidater för lediga positioner inom ett företag eller organisation.