Mina tankar om att använda AI i rekryteringsprocessen

Martin Jerrskog , 2024

I takt med att vi på Zoey har designat våra processer har jag funderat mycket på hur AI kan integreras i vårt
rekryteringsarbete. Jag tror att det är viktigt att närma sig nya arbetssätt med både optimism och en nypa försiktighet. Här är mina tankar om de fördelar och risker som kan finnas när du öppnar upp för artificiell intelligens i din rekryteringsprocess.


Fördelar
Effektivisering av processen: Jag ser AI som en hjälpande hand som kan ta över repetitiva och tidskrävande uppgifter som att sortera ansökningar och generera mer anpassad kommunikation till ditt kandidaturval. Det skulle kunna ge oss
mer tid att fokusera på interaktion med de kandidater vi vill knyta till oss och mänskliga möten.

Bättre matchning: Jag tänker mig att AI, med sin förmåga att analysera stora datamängder, kan hjälpa oss att snabbt hitta rätt matchningar mellan kandidater och jobbkrav vid stora kandidaturval.

Reducerad bias: Genom att använda objektiva kriterier i stället för subjektiva uppfattningar, tror jag att AI kan hjälpa till att skapa en mer rättvis rekryteringsprocess.

Förbättrad kandidatupplevelse: Med AI-baserade verktyg som chatbotar kan vi erbjuda snabbare och mer personliga svar till kandidater. Det tror jag ökar både engagemang och intresse för företaget.

Risker
Bias i algoritmer: Jag är medveten om att AI bara är så neutral som den data den matas med. Om datan är vinklad, kan även AI:s beslut bli det. Detta är något som noggrann uppmärksamhet och justering vid kravprofileringen.

Dataskydd och sekretess: När det kommer till kandidaters personuppgifter är det oerhört viktigt att dessa skyddas. I ett
läge där vi släpper in AI i våra processer behöver vi vara noga att följa dataskyddslagar och säkerställa att integriteten
bevaras.

Minskad mänsklig interaktion: Jag funderar på om en överdriven användning av AI kan göra rekryteringsprocessen för
opersonlig. En balans mellan teknik och mänsklig kontakt tror jag fortsatt kommer att efterfrågas när det är dags att byta jobb.

Sammanfattningsvis känner jag att användningen av AI inom rekrytering har stora möjligheter men också utmaningar som kräver varsam hantering. På Zoey är vi nyfikna på vilka möjligheter all den tillgängliga tekniken kan skapa för värde
men vi kommer alltid, även fortsättningsvis, att sätta människan först.