Yrkesguide Rekryterare

Martin Jerrskog , 2024

Vad gör en rekryterare?

En rekryterare matchar rätt kandidat med rätt jobb. Deras huvudsakliga uppgift är att identifiera och attrahera lämpliga kandidater för lediga positioner inom ett företag eller organisation. Genom att hantera hela rekryteringsprocessen från början till slut, inklusive att skapa arbeta med attraktion och Employer Branding, lägga ut annonser, göra urval, genomföra intervjuer och tester och förhandla om anställningsvillkor, spelar rekryterare en avgörande roll i att säkerställa att företagets kompetensbehov uppfylls på ett effektivt och framgångsrikt sätt.

Så arbetar en rekryterare

Arbetsdagen för en rekryterare kan vara mångfacetterad och innehålla en rad olika uppgifter, inklusive:

 • Rekrytering av nya medarbetare: Genom att använda olika strategier och kanaler, såsom jobbportaler, sociala medier och nätverk, söker rekryterare aktivt efter potentiella kandidater för att fylla lediga positioner.
 • Talent Acquisition: Rekryterare fokuserar på att identifiera och attrahera individer som inte bara passar för en specifik roll utan också kan bidra till organisationens långsiktiga framgång.
 • Kompetensbaserad rekrytering: Genom att noggrant utvärdera kandidaters färdigheter, erfarenheter och kompetenser säkerställer rekryterare att rätt person placeras på rätt plats.
 • Genomförande av intervjuer: Rekryterare leder strukturerade intervjuer för att bedöma kandidaters lämplighet för en given roll och för att bedöma deras personlighet och kulturella passform.
 • Förhandling om löner och förmåner: En viktig del av rekryteringsprocessen är att förhandla om anställningsvillkor med både arbetsgivare och kandidater för att nå en ömsesidigt fördelaktig överenskommelse.

Så blir du rekryterare – Utbildning och erfarenhet

För att bli en framgångsrik rekryterare krävs vanligtvis:

 • Utbildning: En kandidatexamen inom personaladministration, psykologi, företagsekonomi eller en relaterad disciplin är vanligt förekommande. Vissa arbetsgivare kan också kräva en masterexamen eller certifiering inom rekrytering eller personaladministration.
 • Erfarenhet: Praktisk erfarenhet inom rekrytering är fördelaktig och kan erhållas genom både praktik och deltidsjobb.

Personliga egenskaper för att lyckas som rekryterare

Förutom utbildning och erfarenhet krävs det också vissa personliga egenskaper för att blomstra som rekryterare, inklusive:

 • Kommunikationsfärdigheter: Förmågan att kommunicera tydligt och effektivt både muntligt och skriftligt är avgörande för att etablera relationer med både arbetsgivare och kandidater.
 • Förmåga att bedöma människor: Att kunna bedöma kandidaters kompetens, personlighet och kulturella passform är en nyckelförmåga för en rekryterare.
 • Organisationsförmåga: Att kunna hantera flera rekryteringsprocesser samtidigt och hålla reda på olika detaljer kräver god organisationsförmåga.
 • Flexibilitet och anpassningsförmåga: Rekryteringslandskapet förändras ständigt, så en rekryterare måste vara flexibel och kunna anpassa sig till nya trender och metoder.

Vad tjänar en rekryterare

Lönen för en rekryterare varierar beroende på faktorer som erfarenhet, utbildning, plats och arbetsgivare. Generellt sett kan en erfaren rekryterare förvänta sig en konkurrenskraftig lön och eventuella bonusar eller förmåner.

Arbetsmarknad och Framtidsutsikter för en rekryterare

Rekryteringsbranschen förblir vital inom affärsverksamheten och förväntas fortsätta växa. Med en ökad efterfrågan på talang och en konkurrenskraftig arbetsmarknad förblir rekryterare eftertraktade inom olika branscher och sektorer. Framtida trender inom rekrytering kan inkludera en större användning av dataanalys och AI för att identifiera och attrahera talanger samt en ökad fokus på mångfald och inkludering. Att ha specialiserade färdigheter och en stark arbetsportfölj kan öka ens konkurrenskraft på arbetsmarknaden och bidra till en framgångsrik karriär som rekryterare.

Jag hoppas den här guiden är användbar och ger en djupare förståelse för rekryteringsyrket samt dess framtidsutsikter!