Vad är skillnaden mellan en reaktiv och en proaktiv HR-funktion?

Caroline Dufva, 2024

Nu för tiden talas det ofta om behovet av en affärsnära, modern och proaktiv HR-
funktion. Skillnaden mellan en reaktiv HR-funktion, som främst agerar som en stödfunktion, och en proaktiv, progressiv och affärsnära HR-funktion kan belysas genom att betrakta deras fokus, strategier, och hur de integreras med
verksamhetens övergripande mål.


Fokus:
Reaktiv HR: Denna typ av HR fokuserar på att hantera omedelbara behov och problem såsom rekrytering när en vakans uppstår, hantering av personalfrågor efter att de uppstått, och att säkerställa att företaget följer lagar och förordningar. Deras arbete är ofta administrativt och reaktivt, där de agerar som en stödfunktion till verksamheten. Proaktiv HR: En proaktiv HR-funktion ser bortom det omedelbara och arbetar strategiskt för att identifiera framtida behov och möjligheter. De fokuserar på att utveckla och genomföra HR-strategier som stöder verksamhetens övergripande
mål, inklusive talanghantering, ledarskapsutveckling, kulturbyggande, och medarbetarengagemang. Deras arbete är inriktat på att driva verksamheten framåt.

Strategier och metoder:
Reaktiv HR: Strategier och metoder är ofta inriktade på compliance, riskhantering, och att reagera på problem när de uppstår. De kan lägga stor vikt vid att minimera kostnader och hantera anställningsjuridiska frågor. Proaktiv HR: Använder sig av data och analyser för att förutse behov och utmaningar. De skapar långsiktiga planer för att utveckla en hållbar arbetskraft och kultur som främjar innovation och tillväxt. De fokuserar på att skapa värde genom människorna i organisationen och ser HR-funktionen som en integrerad del av affärsstrategin.

Integration med verksamhetens mål:
Reaktiv HR: Kan uppfattas som isolerad från verksamhetens kärnprocesser och beslutsfattande. De kallas ofta in för att ”fixa” saker efter att ett problem har uppstått eller när det finns ett omedelbart behov.
Proaktiv HR: Är djupt integrerad i verksamhetens planering och strategiska beslutsfattande. De arbetar nära ledning och avdelningar för att förstå verksamhetens riktning och behov, och utformar HR-strategier som stödjer dessa
mål. De bidrar till att forma företagskulturen och är involverade i att driva förändring. Sammanfattningsvis kan man säga att en reaktiv HR-funktion tenderar att agera som en traditionell stödfunktion med fokus på att hantera problem och behov efter att de uppstått, medan en proaktiv HR-funktion fungerar som en strategisk partner till verksamheten, med fokus på att förutse och forma framtiden genom människorna i organisationen.

Hos Zoey stöter vi på HR-funktioner i både reaktiva och proaktiva kategorier. Att vara där man är idag innebär inte nödvändigtvis att man är där man önskar vara i framtiden. Är du intresserad av att utveckla din HR-avdelning till en mer proaktiv partner inom din organisation, men känner att du behöver stöd i att bygga ert business-case?
Vi på Zoey är här för att hjälpa till!